КАТЕДРА ПО СЛАВИСТИКА

Добре дошли на нашия сайт! Настоящите и бъдещите ни студенти, както и всички, които се интересуват, могат да получат полезна информация за предстоящи и минали събития от академичния живот на Катедрата по славистика.

РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020

 

 

Академичен календар 2019/2020


Г

Лятна изпитна сесия: 31.V.2020 - 30.VI.2020

Поправителна  сесия: 01.IX. 2020 - 15.IX.2020

Ликвидационна сесия: 20.IX.2020- 25.IX.2020

 


 

СЪОБЩЕНИЯ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, 2020

 

ЧЕШКИ ЕЗИК

ДАТИ:

20.07.2020 г. (понеделник)

21.09.2020 г. (понеделник)

ПОЛСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

20.07.2020 г. (понеделник)

21.09.2020 г. (понеделник)

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

22.07.2020 г.(сряда)

23.09.2020 г. (сряда)

 

Защити на дипломни работи

(Езикознание)

ДАТИ:

17.07.2020 г. (петък)

26.09.2020 г. (събота

 

итературознание)

ДАТИ:

22.07.2020 г. (сряда)

23.09.2020 г. (сряда

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

БАКАЛАВЪР

 

 Приложна лингвистика

 Лингвистика с бизнес администрация

 Лингвистика с маркетинг

 Лингвистика с информационни технологии

 

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Славистика

 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

Културноисторическа славистика

 

   ЛЮБОПИТНО ОТ СЛАВЯНСКИЯ СВЯТ

 

Какво е общото между областта Бохемия и бохемите?

Най-красивата библиотека в света е в Прага, Чехия

 

Ако имате предложения за публикуване на още информация,

моля, пишете ни във формата тук!