КАТЕДРА ПО СЛАВИСТИКА

Добре дошли на нашия сайт! Настоящите и бъдещите ни студенти, както и всички, които се интересуват, могат да получат полезна информация за предстоящи и минали събития от академичния живот на Катедрата по славистика.

   ЛЮБОПИТНО ОТ СЛАВЯНСКИЯ СВЯТ

 

Какво е общото между областта Бохемия и бохемите?

Най-красивата библиотека в света е в Прага, Чехия

 

Ако имате предложения за публикуване на още информация,

моля, пишете ни във формата тук!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

БАКАЛАВЪР

 

 Приложно лингвистика

 Лингвистика с бизнес администрация

 Лингвистика с маркетинг

 Лингвистика с информационни технологии

 

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Славистика

 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

Културноисторическа славистика

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, 2018

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

 

Академичен календар 2017/2018


Г.

Първи (зимен) семестър (02.Х.2017 – 20.І.2018)

 

Втори (летен) семестър  (19.II.2018 – 02.VI.2018)

 


 

Поправителна сесия: 01.IX. 2018 - 15.IX.2018

Ликвидационна сесия: 20.IX.2018 - 25.IX.2018