Ас. Гергана Тодорова Иванова


Телефон: +359 32 261 274
Мейл: gerganapd@abv.bg
Кабинет: 244, Ректорат, II етаж
Приемно време: понеделник 13:30 - 15:00

Област на научната квалификация

Образование

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други