Ас. Мария Колевова Мустаковова


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: mmustakovova@abv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време: в отпуск

Област на научната квалификация

практически чешки език

Образование

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други