КАТЕДРА ПО СЛАВИСТИКА

Добре дошли на нашия сайт! Настоящите и бъдещите ни студенти, както и всички, които се интересуват, могат да получат полезна информация за предстоящи и минали събития от академичния живот на Катедрата по славистика.

 

Магистърска програма след бакалавър:

Културноисторическа славистика

(ПОЛСКИ, ЧЕШКИ, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК ОТ НАЧАЛНО НИВО)

 

1. Ръководител на програмата: доц. д-р Жоржета Чолакова

2. Административен координатор:  Светлана Попчева

3. Кабинет (номер), в който ще се подават документите на желаещите: каб. 369, Ректорат, 3. етаж

4. Телефон и e-mail: 032 261 238, spoptcheva@abv.bg  

6. Срок за подаване на документите: 11 септември - 10 октомври 2017 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЯ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, 2018

РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Академичен календар 2017/2018 г.

 

Първи (зимен) семестър (02.Х.2017 – 20.І.2018)

 

Втори (летен) семестър  (19.II.2018 – 02.VI.2018)

 

Коледна ваканция: 23.XII.2017 - 01.I.2018 вкл.

Зимна изпитна сесия:  21.I.2018 - 18.II.2018

Великденска ваканция: 06.IV.2018 -  09.IV.2018 вкл.

Лятна изпитна сесия:  03.VI.2018 - 03.VII.2018

Поправителна сесия: 01.IX. 2018 - 15.IX.2018

Ликвидационна сесия: 20.IX.2018 - 25.IX.2018

 

 

   ЛЮБОПИТНО ОТ СЛАВЯНСКИЯ СВЯТ

 

Какво е общото между областта Бохемия и бохемите?

Най-красивата библиотека в света е в Прага, Чехия

 

Ако имате предложения за публикуване на още информация, моля, пишете ни във формата тук!