Доц. д-р Дарина Дончева Дончева


Телефон: +359 32 261 235
Мейл: d.doncheva2002@gmail.com
Кабинет: 373, Ректорат, III етаж
Приемно време: петък 12:30 - 13:30

Област на научната квалификация

Образование

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други