Entrées avec l'étiquette студенти .

Втори международен филологически форум за студенти и докторанти

Уважаеми колеги, Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от   17 до 20 ноември 2016 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ . Направленията, в които очакваме Вашите заявки,...
En savoir plus à propos de Втори международен филологически форум за студенти и докторанти »

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти, Катедрата по славистика обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки, полски език, сръбски и хърватски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти: 1) превод на проза...
En savoir plus à propos de Конкурс за студентски превод »

Конференция в Загреб

Конференция за студенти и докторанти в Загреб
En savoir plus à propos de Конференция в Загреб »

Класиране за стипендии

Класиране за стипендии (II сем.  2014/2015 г.)
En savoir plus à propos de Класиране за стипендии »
Affichage de 4 résultat(s).