Кандидат-студенти 2018/2019

Срок за подаване на кандидатстудентски документи

от 13 до 27 юни !

Срок за подаване на кандидатстудентски документи онлайн 

от 13 до 25 юни !

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

 

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 Справочник за кандидат-студенти за 2018/2019
 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2018/2019 година
Специалности 2018/2019 г.

Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

Приложение 1: Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение - ПУ "Паисий Хилендарски"

Приложение 2: Балообразуване - Филиал " Любен Каравелов" Кърджали
Приложение 3: Балообразуване - Филиал Смолян 
Места за прием през учебната 2018/2019 г. по специалности и форми на обучение
Такси за обучение
 ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити (5 март - 23 май 2018 г.)
Необходими документи и такси за участие в предварителни кандидатстудентски изпити

Дати за провеждане на предварителни изпити (2 юни - 5 юни 2018 г.)

Бюра за прием на кандидатстудентски документи

Онлайн кандидатстване (6 март - 21 май 2018 г.)

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКA КАМПАНИЯ 

 Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи (13 юни - 27 юни 2018 г.)

 Необходими документи и такси за кандидатстване
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи
 Онлайн кандидатстване
 Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната сесия (1 юли - 5 юли 2018 г.)
 Класиране на кандидат-студентите
 Записване на новоприети студенти

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:

veneta.d@uni-plovdiv.bg