ЩАТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова, ръководител на Катедрата,
телефон: +359 32 261 235 ;
email: gtcholakova@abv.bg

Доц. д-р Дарина Дончева,
телефон: +359 32 261 235 ;
email: d.doncheva2002@gmail.com

Гл.ас. д-р Борислав Борисов,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: borisslav@seznam.cz

Гл.ас. д-р Вяра Найденова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: najvy@abv.bg

Гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: ginofil@gmail.com

Гл. ас. д-р Димитрина Хамзе,
телефон: +359 32 261 228 ;
email: didiham@abv.bg

Гл.ас. д-р Катерина Томова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: tyka@abv.bg

Гл.ас. д-р Лилия Иванова,
телефон: +359 32 261 228 ;
email: ldk@abv.bg

Гл.ас. д-р Таня Янкова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: sulamittania@abv.bg

Ас. д-р Евелина Грозданова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: evypool@yahoo.co.uk

Ас. Гергана Иванова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: gerganapd@abv.bg

Дарка Хербез (лектор по сръбски език),
телефон: +359 32 261 274 ;
email: darka.herbez@yahoo.com

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Д-р Петя Клинкова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: petia_klinkova@abv.bg

Светла Джерманович,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: djermanovic.pu@gmail.com

ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

(ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ДРУГИ ВУЗ И БАН)