Записи с тегом конкурс .

Обява за летни школи в Чехия, Полша, Сърбия и Хърватия

На страницата на МОН (Конкурси - Студенти) е публикувана подробна информация за условията за кандидатстване заа летни школи в университетите в Чехия, Полша, Сърбия и Хърватия. Документи се приемат най-късно до 23 януари 2017 г.
Узнать больше О Обява за летни школи в Чехия, Полша, Сърбия и Хърватия »

Студентски конкурс към БАН

Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“ организират   СТУДЕНТСКИ КОНКУРС   за изследване в областта на балканския и славянски фолклор Повече информация може да се изтегли тук .
Узнать больше О Студентски конкурс към БАН »

Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянския фолклор

  Ч есто и хората на науката плащат дан на модата: избират теми, които изглеждат нови, отказват се от утвърдени понятия и ги заменят с новоизковани. Едно от понятията с подобна съдба е фолклорът и свързаната с него методология. Изчерпан ли е този подход? Само за миналото и за сценичните възстановки ли трябва да мислим, когато се спомене понятието фолклор? Специалистите...
Узнать больше О Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянския фолклор »

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти, Катедрата по славистика обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки, полски език, сръбски и хърватски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти: 1) превод на проза...
Узнать больше О Конкурс за студентски превод »
Показывается результатов: 4.