« Back

Лекции при доц. д-р Владимир Поломац от Университета в Крагуевац

Уважаеми колеги, на 18 и 19 май 2015 г. на Катедрата по славистика ще гостува доц. д-р Владимир Поломац от Университета в Крагуевац, Сърбия, който ще изнесе следните лекции:
 
19 май 2015 г., вторник, Ректорат, III етаж, 12. с.з.
10:30 - 11:45 ч.
Istorija srpskog književnog jezika u XIX i XX veku 
19 май 2015 г., вторник, Ректорат, III етаж, 10. с.з.
12:00 - 13:15 ч.
Aktuelne promene u srpskom standardnom jeziku