« Back

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова

Уважаеми колеги,

по случай 70-годишнината на уважавания и изтъкнат славист и член на Катедрата по славистика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова най-учтиво Ви каним на представянето на сборника в нейна чест СЛАВИСТИКАТА - ПЪТИЩА И ПЕРСПЕКТИВИ, което ще бъде част от традиционните за Филологическия факулет Паисиеви четения.

 

Дата: 30 октомври 2015 г.(петък)

Начало: 17:30 ч.

Място: 6. аудитория, I етаж, Ректорат