« Back

Славистична конференция в Софийския университет

ПОКАНА

 

            Уважаеми колеги,

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема:

 

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 I. Езикознание:

  • Свое и чуждо в историята на славянските езици

  • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : sl_ezik2016@abv.bg

 

II. Литературознание, културология, антропология:

  • Културна другост и различие

  • Националната литература в мултикултурния свят

  • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: sl_liter2016@abv.bg

 

            Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.    

            Такса правоучастие – 25 евро/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

Предвижда се публикуване на сборник с докладите. За печат ще се приемат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

           

Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.    

 

Ръководител на Катедрата по славянско езикознание: доц. д-р Албена Стаменова   

 

Ръководител на Катедрата по славянски литератури: доц. д-р Ина Христова

 

Заявката за участие  може да се изтегли оттук.