« Back

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Най-сърдечно каним студентите и докторантите от Филологическия факултетна Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на международната славистична конференция в Прага!

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Славяните: хармония и конфликти

 

Със съдействието  на катедра „Източноевропейски изследвания” към Философския факултет на Карловия университет в Прага

Конференцията ще се проведе на 5–6 ноември 2015

във Философския факултет на Карловия университет, пл. Ян Палах 2, Прага 1

Целта на тази среща е младите изследователи, интересуващи се от славистичната проблематика и свързаните с нея направления, да се запознаят с научната дейност на своите колеги от други университети и научни звена. Основна идея на конференцията е младите слависти да представят своята гледна точка  по избрана от тях тема и по този начин да се създаде предпоставка за научна дискусия. На участващите ще бъде предложена възможност да публикуват докладите си в рецензиран сборник. Работни са всички славянски езици. Докладите ще бъдат представяни в рамките на 15 минути.

Секциите ще бъдат определени след приемането на докладите. Основна тема на конференцията е:

 

СЛАВЯНИТЕ: ХАРМОНИЯ И КОНФЛИКТИ

  1. Език
  2. Литература
  3. История
  4. Други теми
  5. постери (освен докладите е възможно вашето изследване да се презентира под формата на постер)

 

Краен срок за приемане на заявките: 14 юни 2015 г.

По-подробнa информация и формуляр за записване ще намерите на страница: http://www.slavkonf.com

http://www.facebook.com/SLAVKONF

От участниците се заплаща:

1) Такса  правоучасти на конференцията в размер на  1500 крони / 60 евро, която се заплаща на място.

2) При презентация на постер таксата е 500 крони / 25 евро, заплаща се на място.

При навременно изпратена заявка предлагаме на чуждестранните участници в конференцията възможност за настаняване в общежитията на Философския факултет. Настаняването  се  заплаща от самите участници.

Краен срок за приемане на заявления: 14 юни 2015.   Молим интересуващите се от участието на конференцията да попълнят и да изпратят на адрес info@slavkonf.com попълнен формуляр на заявката заедно с анотация на английски език (900-1500 знака) най-късно до тази дата. Заявки, изпратени след тази дата, няма да бъдат приемани. Още информация, както и всички формуляри ще намерите на страница www.slavkonf.com.