Докторантури по чешка литература в Чехия

Университетът в Храдец Кралове обявява докторантури по "Теория и история на чешката литература". Подробна информация относно местата и кандидатстването може да се изтегли тук.

Конференция, ИБЕ при БАН

Тема на конференцията: „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, 05 септември 2015 г. в Заседателната зала на ИБЕ.

Пътуващ семинар "До Бърно, Прага и назад"

Изтеглете информация от тук.

Славянството – граници на общността

„Славянството – граници на общността" - славистична конференция, организирана от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и на Прешовския университет, Словакия

Дата: 4 и 5 юни 2015 г.

Showing 46 - 49 of 49 results.
Items per Page 5
of 10