Entries with tag славистика .

Покана за славистичните четения в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Към текста на поканата.

Славистична конференция в Софийския университет

ПОКАНА

 

            Уважаеми колеги,

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема:

 

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 I. Езикознание:

  • Свое и чуждо в историята на славянските езици

  • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : sl_ezik2016@abv.bg

 

II. Литературознание, културология, антропология:

  • Културна другост и различие

  • Националната литература в мултикултурния свят

  • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: sl_liter2016@abv.bg

 

            Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.    

            Такса правоучастие – 25 евро/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

Предвижда се публикуване на сборник с докладите. За печат ще се приемат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

           

Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.    

 

Ръководител на Катедрата по славянско езикознание: доц. д-р Албена Стаменова   

 

Ръководител на Катедрата по славянски литератури: доц. д-р Ина Христова

 

Заявката за участие  може да се изтегли оттук.    

                                      

 

Пътуващата изложба по повод 600 години от изгарянето на Ян Хус на клада

1415 Г. И 600 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Катедрата по славистика към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"  съвместно с Чешкия център в София

Ви канят на официалното откриване на

ПЪТУВАЩАТА ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 600 ГОДИНИ ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ЯН ХУС НА КЛАДА

Място на откриването: Университетската библиотека, Химически факултет

Дата: 30 октомври 2015 г. (петък)

Начало: 13:30 ч.

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Най-сърдечно каним студентите и докторантите от Филологическия факултетна Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на международната славистична конференция в Прага!

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Славяните: хармония и конфликти

 

Със съдействието  на катедра „Източноевропейски изследвания” към Философския факултет на Карловия университет в Прага

Конференцията ще се проведе на 5–6 ноември 2015

във Философския факултет на Карловия университет, пл. Ян Палах 2, Прага 1

Целта на тази среща е младите изследователи, интересуващи се от славистичната проблематика и свързаните с нея направления, да се запознаят с научната дейност на своите колеги от други университети и научни звена. Основна идея на конференцията е младите слависти да представят своята гледна точка  по избрана от тях тема и по този начин да се създаде предпоставка за научна дискусия. На участващите ще бъде предложена възможност да публикуват докладите си в рецензиран сборник. Работни са всички славянски езици. Докладите ще бъдат представяни в рамките на 15 минути.

Секциите ще бъдат определени след приемането на докладите. Основна тема на конференцията е:

 

СЛАВЯНИТЕ: ХАРМОНИЯ И КОНФЛИКТИ

  1. Език
  2. Литература
  3. История
  4. Други теми
  5. постери (освен докладите е възможно вашето изследване да се презентира под формата на постер)

 

Краен срок за приемане на заявките: 14 юни 2015 г.

По-подробнa информация и формуляр за записване ще намерите на страница: http://www.slavkonf.com

http://www.facebook.com/SLAVKONF

От участниците се заплаща:

1) Такса  правоучасти на конференцията в размер на  1500 крони / 60 евро, която се заплаща на място.

2) При презентация на постер таксата е 500 крони / 25 евро, заплаща се на място.

При навременно изпратена заявка предлагаме на чуждестранните участници в конференцията възможност за настаняване в общежитията на Философския факултет. Настаняването  се  заплаща от самите участници.

Краен срок за приемане на заявления: 14 юни 2015.   Молим интересуващите се от участието на конференцията да попълнят и да изпратят на адрес info@slavkonf.com попълнен формуляр на заявката заедно с анотация на английски език (900-1500 знака) най-късно до тази дата. Заявки, изпратени след тази дата, няма да бъдат приемани. Още информация, както и всички формуляри ще намерите на страница www.slavkonf.com.

 

 
Showing 4 results.