« Back

Държавни изпити по славянски език

Уважаеми колеги,

държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 4 юли 2015 г. (събота) в 10. аудитория.

Началото на  изпита е обявено за 8:30 ч.

По регламент ще имате възможност да ползвате речници по време на изпита.

Пожелаваме успех на всички!

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.