« Back

Дни на сръбския език, литература и култура в Пловдив

     На 20 април 2018 г. (петък) от 11.15 ч. в 11. с.з. на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще има среща със сръбския писател Стеван Тонтич със студентите българисти и слависти.

 

    Лекции на гостуващите преподаватели от Университета в Баня Лука ще се проведат на 25 април (сряда) в 7.с.з. от  9.00 ч. до 12.00 ч.

 

Проф. д-р Саша Шмуља

Приповијетке на српском језику Љубена Каравелова

 

Проф. д-р Мирјана Арежина

Барокни елементи у Сузама сина разметнога Џива Гундулића

 

Проф. д-р Горан Латиновић

Однос политике и српске књижевности у другој половини 20. вијека: прилог проучавању културне историје социјалистичке Југославије

 

Сръбска вечер в клуб „Петното на Роршах“ от 21.00 ч. на 24 април 2018  (вторник).

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.