« Back

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти,

Катедрата по славистика обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки и сръбски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти:

1) превод на проза (предложения прозаичен текст от съответния език);

2) превод на поезия (предложените стихотворения от съответния език);

3) превод на поезия и проза (съобразно регламента за превод на поезия и превод на проза по-горе).

Преводите трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 май 2017 г. на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съответния език или литература от катедрата.

 

Чешки език: проза; поезия

 

Сръбски език: проза; поезия

 

Полски език: проза 1, проза 2, поезия 1, поезия 2, поезия 3

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.