« Back

Лекция на д-р Марцел Черни от Карловия университет

Уважаеми колеги, на 7 април 2015 г. (вторник) от 12:00 ч. в 10. семинарна зала доктор Марцел черни от Карловия университет в Прага ще изнесе публична лекция на тема: K. J. Erben jako badatel o mytologii Slovanů

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.