« Back

МОН - конкурси за обучение, специализации и др. в чужбина

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за публикуваната обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др., на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.