« Back

Работна позиция с чешки език

Агенцията за подбор на персонал FPH, s.r.o. - гр. Храдец  Кралове, Чехия, търси да назначи мъж за позицията "преводач" в завод за производство на транспортни боксове в гр. Домажлице, Чехия.

 

Изисквания към кандидата:

  • средно ниво на владеене на чешки език

  • добри комуникативни умения

  • организаторски умения

Нивото на владеене на езика се установява след разговор с представител на агенцията.

 

Допълнителна информация: В началото на проекта кандидатът работи заедно с останалите работници до момента, в който техният брой достигне 30 души. След това  изпълнява само задълженията си на преводач - превежда на работниците от български произход информацията,която е свързана с изпълнение на служебните им задължения, въпроси относно настаняването им, придружава работниците при необходимост, при посещението им в болница, аптека, учреждение и т.н.

 

Условия: на настаняване в общежитие за сметка на работодателя.

Постъпване на работа след подписване на трудов договор.

Възнаграждение - 110 крони/час.

 


За контакти и подробна информация:

Georgi Ivančev
Krez obchod a služby s.r.o.
Mojmirovo nam, 24 a, Brno 612 00
mobil:+420 608 080 528;
vargo_29@abv.bg

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.