« Back

Шеста национална среща на бохемистите, София

На 2 декември 2016 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе Шестата национална среща на бохемистите, организирана от Катедрата по славянско езикознание и от Катедрата по славянски литератури на  Факултета по славянски филологии в СУ.

 

Участници от Пловдивския университет и темите на докладите бяха:

Елка Петрова, Славистика, II курс

Ježibaba и Баба Яга – компаративистични аспекти на фолклорния персонаж

Мариела Симеонова, Славистика, II курс

Фолклорни маскарадни традиции в България и Чехия

Мария Арнаудова, Славянска филология, V курс

Темата за любовта в „Майски сън“на Хинек от Подебради

Виолета Тодорова, Славянска филология, V курс

Визуални модели на фонемите „ch“ и „h“ за студенти с постлингвална глухота

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.