« Back

Среща с преподаватели от Университета в Баня Лука

Уважаеми колеги,

в петък, 11 ноември 2016 г., в 15:00 ч. в 14. сем.зала Ви каним на среща с проф. д-р Младенко Саджак - декан на Философския факултет към Университета в Баня Лука, проф. д-р Саша Шмуля и магистър Даниела Йелич (бивш лектор по сръбски език в Катедрата по славистика).

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.