« Back

Важно за учебните занятия в понеделник, 20 април 2015 г.

На 20 април 2015 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат по учебното разписание за втория семестър. Няма да се провеждат единствено часовете с хабилитираните преподаватели (доцентите и професорите) до 13:00 ч., защото само те участват в процедурата по избор на ректор.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.