Студентски конкурс към БАН

Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“ организират   СТУДЕНТСКИ КОНКУРС   за изследване в областта на балканския и славянски фолклор Повече информация може да се изтегли тук .
Read More About Студентски конкурс към БАН »

Сезонна работа с чешки език

Туристическа агенция "Травелукс" търси да назначи за сезонна работа служители, владеещи чешки език. Работата ще се състои в посрещане на чешки туристи на летище Бургас, настаняването им в хотели в Слънчев бряг и по време на престоя на туристите да се предлагат екскурзии. Работата ще бъде сезонна, само за лятото от юни до началото или средата на септември 2016 г. Поемаме...
Read More About Сезонна работа с чешки език »

Работна позиция с чешки език

Агенцията за подбор на персонал FPH, s.r.o. - гр. Храдец  Кралове, Чехия, търси да назначи мъж за позицията "преводач" в завод за производство на транспортни боксове в гр. Домажлице, Чехия.   Изисквания към кандидата: средно ниво на владеене на чешки език добри комуникативни умения организаторски...
Read More About Работна позиция с чешки език »

Сезонна работа с полски език

Firma Menada prowadzi działalność na terenie Bułgarii w obszarze nieruchomości, wynajmu, zarządzania nieruchomościami, usług prawnych i konsultingowych oraz turystyki.  Jesteśmy najstarszą firmą o tym profilu w Polsce. Współpracujemy z deweloperami i partnerami z rynku bułgarskiego oraz ogólnoświatowego. Obsługujemy klientów z całej Europy i poszukujemy do biura w BUŁGARII w...
Read More About Сезонна работа с полски език »

Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянския фолклор

  Ч есто и хората на науката плащат дан на модата: избират теми, които изглеждат нови, отказват се от утвърдени понятия и ги заменят с новоизковани. Едно от понятията с подобна съдба е фолклорът и свързаната с него методология. Изчерпан ли е този подход? Само за миналото и за сценичните възстановки ли трябва да мислим, когато се спомене понятието фолклор? Специалистите...
Read More About Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянския фолклор »

МОН - конкурси за обучение, специализации и др. в чужбина

Уважаеми колеги, Информираме Ви за публикуваната  обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др., на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година. Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.
Read More About МОН - конкурси за обучение, специализации и др. в чужбина »

Цикъл лекции на проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек

На 3 ноември 2015 г. (вторник) проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек ще изнесе цикъл лекции, посветени на съвремнната чешка поезия и проза. Първа лекция: 09:00 - 10:15, 9. семинарна зала Втора лекция: 10:30 - 11:45, 9. семинарна зала
Read More About Цикъл лекции на проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек »

Среща със студенти и преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски" по повод Годината на полския театър

По случай Годината на полския театър Катедрата по славистика съвместно с Полския културен институт Ви канят на среща с д-р Зошка Папужанка и Лукаш Войтушик, която ще се състои в зала "Компас" на 20 октомври 2015 г. (вторник).   И за двете срещи е осигурен превод от полски език!  
Read More About Среща със студенти и преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски" по повод Годината на полския театър »

График на дежурствата в славистичната библиотека

Славистичната библиотека (7. семинарна зала) ще бъде отворена за студентите всеки понеделник от 16,30 до 17,30 ч. по следния график.
Read More About График на дежурствата в славистичната библиотека »

Избор на славянски език

Уважаеми студенти, през настоящата учебна година в рамките на един семестър ще имате възможността да изучавате един от следните славянски езици - чешки, полски, сръбски или руски. Обучението се реализира през втория семестър на учебната година и е част от действащия учебен план на съответните специалности. Студентите, изучаващи Българска филология (редовно обучение), II курс, Българска...
Read More About Избор на славянски език »

Държавни изпити, септември 2015 г.

Датите за държавните изпити през септемврийската сесия са както следва:   25 септември 2015 г. (петък) - писмен изпит по БЕЛ 26 септември 2015 г. (събота) - защити на дипломни работи 29 септември 2015 г. (вторник) - писмен държавен изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски език)   Начало на изпитите: 9:00 ч. ...
Read More About Държавни изпити, септември 2015 г. »

Зали за държавни изпити, 9-10 юли 2015

Разпределение по зали и специалности
Read More About Зали за държавни изпити, 9-10 юли 2015 »

Държавни изпити по славянски език

Уважаеми колеги, държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 4 юли 2015 г. (събота) в 10. аудитория. Началото на  изпита е обявено за 8:30 ч. По регламент ще имате възможност да ползвате речници по време на изпита. Пожелаваме успех на всички!
Read More About Държавни изпити по славянски език »

Държавни изпити за учебната 2014/15 г.

Държавен изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски език) 04.07.2015 г. (събота) 29.09.2015 г.(вторник) Държавен изпит по български език и литература 09.07.2015 г. (четвъртък) - писмен държавен изпит по български език и литература 10.07.2015 г. (петък) - защита на дипломни работи 25.09.2015 г. (петък) - писмен държавен...
Read More About Държавни изпити за учебната 2014/15 г. »

Гостуват студенти от Философския факултет на Университета в Загреб

На 11 май 2015 г. на посещение във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" пристига група студенти от Университета в Загреб, които изучават български език, литература и култура.   Специално за тях от 13:30 часа в зала "Компас" доц. д-р Ваня Зидарова ще изнесе лекция на тема "Младежкият сленг като субстандартна езикова система ".
Read More About Гостуват студенти от Философския факултет на Университета в Загреб »

Важна промяна в сесията

Колеги, имайте предвид при определянето на датите за изпити през поправителната и ликвидационната сесия на настоящата учебна година, че настъпиха промени въз основа на ректорска заповед от месец април.   Новите дати са следните: Поправителна сесия: 1 септември - 15 септември 2015 г. Ликвидационна сесия: 20 септември - 25 септември 2015 г.
Read More About Важна промяна в сесията »

Работа с чешки и полски език

Пълния текст на обявата разгледайте тука .
Read More About Работа с чешки и полски език »

Важно за учебните занятия в понеделник, 20 април 2015 г.

На 20 април 2015 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат по учебното разписание за втория семестър. Няма да се провеждат единствено часовете с хабилитираните преподаватели (доцентите и професорите) до 13:00 ч., защото само те участват в процедурата по избор на ректор.
Read More About Важно за учебните занятия в понеделник, 20 април 2015 г. »

Лекция на д-р Л. Миндова и представяне на книгата "Поетика" на Данило Киш

               На 30 април 2015 г., четвъртък, от 13:00 часа в Заседателната зала /на първия етаж/ ще бъде изнесена лекцията „За някои нови явления в сръб ската и хърватската литература” и ще бъдат представени книгата „Поетика" на Данило Киш, както и други новоизлезли книги, преведени от ср ъбски и...
Read More About Лекция на д-р Л. Миндова и представяне на книгата "Поетика" на Данило Киш »

Лекции при доц. д-р Ничка Бечева

Лекциите по Съвременни процеси в сръбския език (граматика, лексикология, синтаксис) при доц. д-р Ничка Бечева ще се проведат със студентите от пети курс (3.група) в кабинета по сръбски по следния график: 17 април 2015 г. (петък) 10:00 - 18:00 18 април 2015 г. (събота) 08:30 - 18:00 24 април 2015 г. (петък) 10:00 - 13:00 25 апрпил 2015 г. (събота) 08:30 - 13:00
Read More About Лекции при доц. д-р Ничка Бечева »
Showing 21 - 40 of 47 results.
Items per Page 20
of 3