Entries with tag дипломиране .

Предаване на дипломни работи

Уважаеми колеги, на 1 октомври 2016 г. (събота) ще се проведе защитата на дипломните работи. Студентите, които са готови с текстовете си и ще се явяват на защита, трябва да подадат заявление за явяване при инспектор В. Говедарова и до 26 септември 2016 г. (понеделник) да предадат дипломните си работи (по два екземпляра) до 14 ч. на Светла Попчева за определяне на рецензенти.
Read More About Предаване на дипломни работи »
Showing 1 result.