Entries with tag лекции .

Цикъл лекции на проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек

На 3 ноември 2015 г. (вторник) проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек ще изнесе цикъл лекции, посветени на съвремнната чешка поезия и проза. Първа лекция: 09:00 - 10:15, 9. семинарна зала Втора лекция: 10:30 - 11:45, 9. семинарна зала
Read More About Цикъл лекции на проф. д.ф.н. Владимир Кршиванек »

Лекции при доц. д-р Ничка Бечева

Лекциите по Съвременни процеси в сръбския език (граматика, лексикология, синтаксис) при доц. д-р Ничка Бечева ще се проведат със студентите от пети курс (3.група) в кабинета по сръбски по следния график: 17 април 2015 г. (петък) 10:00 - 18:00 18 април 2015 г. (събота) 08:30 - 18:00 24 април 2015 г. (петък) 10:00 - 13:00 25 апрпил 2015 г. (събота) 08:30 - 13:00
Read More About Лекции при доц. д-р Ничка Бечева »

Лекция на д-р Л. Миндова и представяне на книгата "Поетика" на Данило Киш

               На 30 април 2015 г., четвъртък, от 13:00 часа в Заседателната зала /на първия етаж/ ще бъде изнесена лекцията „За някои нови явления в сръб ската и хърватската литература” и ще бъдат представени книгата „Поетика" на Данило Киш, както и други новоизлезли книги, преведени от ср ъбски и...
Read More About Лекция на д-р Л. Миндова и представяне на книгата "Поетика" на Данило Киш »

Лекция на д-р Марцел Черни от Карловия университет

Уважаеми колеги, на 7 април 2015 г. (вторник) от 12:00 ч. в 10. семинарна зала доктор Марцел черни от Карловия университет в Прага ще изнесе публична лекция на тема: K. J. Erben jako badatel o mytologii Slovanů
Read More About Лекция на д-р Марцел Черни от Карловия университет »
Showing 4 results.