КАТЕДРА ПО СЛАВИСТИКА

Добре дошли на нашия сайт! Настоящите и бъдещите ни студенти, както и всички, които се интересуват, могат да получат полезна информация за предстоящи и минали събития от академичния живот на Катедрата по славистика.

СЪОБЩЕНИЯ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, 2021

 

ЧЕШКИ ЕЗИК

ДАТИ:

Начало: 08.30 ч.

Зала:

ПОЛСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

Начало: 08.30 ч.

Зала:

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

Начало: 08.30 ч.

Зала:

Защити на дипломни работи

(Езикознание)

ДАТИ:

итературознание)

ДАТИ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

БАКАЛАВЪР

 

 Приложна лингвистика

 Лингвистика с бизнес администрация

 Лингвистика с маркетинг

 Лингвистика с информационни технологии

 

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Славистика

 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

Културноисторическа славистика

 

   ЛЮБОПИТНО ОТ СЛАВЯНСКИЯ СВЯТ

 

Какво е общото между областта Бохемия и бохемите?

Най-красивата библиотека в света е в Прага, Чехия

 

Ако имате предложения за публикуване на още информация,

моля, пишете ни във формата тук!