Доц. д-р Дарина Дончева Дончева


Телефон: +359 32 261 228
Мейл: doncheva@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 345, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

Образование

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други