Катедра "Славистика" предлага обучение в следните програми:

 

БАКАЛАВЪР

 

1. Приложно лингвистика

2. Лингвистика с бизнес администрация

3. Лингвистика с маркетинг

4. Лингвистика с информационни технологии

 

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1. Специалността "Славистика", която е една от трите изцяло магистърски програми в Плавдивския университет "Паисий Хилендарски" и е с продължителност 10 семестъра (5 години).

 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

Специалността "Културноисторическа славистика" - с изучаване на полски, чешки, сръбски и хърватски език от начално ниво, която се предлага на студенти, завършили бакалавърска степен без ограничение на завършеното бакалавърско направление и е с продължителност 2 семестъра.