ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(в тази рубрика са включени само избираемите дисциплини,  които се водят от преподаватели от Катедрата по славистика)


Лекционни дисциплини

  • Пейзажът като художествено пространство в романтическата поезия, 30 лекционни часа, доц. д-р Жоржета Чолакова

  • Увод в социолингвистиката, 15 лекционни часа, гл.ас. д-р Борислав Борисов

  • Социолингвистика, 30 лекционни часа, гл.ас. д-р Борислав Борисов

  • Език и ритуал, 30 лекционни часа, гл.ас. д-р Борислав Борисов

  • Славянска ономастика, 30 лекционни часа, гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

  • Правопис и пунктуация на съвременния български език, 30 лекционни часа, ас. Гергана Иванова

Практически дисциплини

 

  • Чешки език - практически курс

  • Полски език - практически курс

  • Сръбски и хърватски език - практически курс

СПИСЪЦИ

 

Списъци на групите и студентите за ИД Славянски език:

Българска филология, редовно обучение

ЧЕШКИ ЕЗИК

ПОЛСКИ ЕЗИК

СРЪБСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

 

Списъци на групите и студентите за ИД Славянски език:

Българска филология, задочно обучение

ЧЕШКИ ЕЗИК

ПОЛСКИ ЕЗИК

СРЪБСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

 

За връзка с нас относно разпределението ползвайте формата за регистрация.