Катедрата по славистика инициира и организира по традиция многобройни конференции, кръгли маси, колоквиуми, срещи с писатели и  преводачи, студентски научни сесии, екскурзии за гости на Катедрата, тематични чешки, полски, сръбски и хърватски вечери и др.

 

Тук можете да се запознаете с част от дейностите на Катедрата по славистика.

 

Приятно разглеждане!