Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов


Телефон: +359 32 261 235
Мейл: svetlozarigov@abv.bg
Кабинет: 373, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии.

Образование

 

1961 - 1966 - Славянска филология (сърбохърватски език), Софийски университет "Св. Климент Охридски"

1967 - 1968 - специализация по славянски литератури в Белград и Загреб

1978 - защитава докторска дисертация на тема "Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура"

 

 

Професионална кариера

 

1967 - 1969 - преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

1976 - 1978 - Институт по искуствознание, Българска академия на науките

1978 - до момента - Институт за литература, Българска академия на науките

1985 - до момента - преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

ПОЕЗИЯ

 

Преводи
Иво Андрич
Ланска песен
Строфи в нощта
Тъма
Потънало
Безпокойство
Нощта на червените звезди

МИСЛИ

В превод на Зоран Вучич

из "Призори"

КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Рецензии
Нов български роман за тютюна
Два нови стари романа
Планетите на любовта

Предговори
Моят "роман" с Бай Ганю

Слова
"Белези от българин" или как да изградим собствената идентичност
Средиземноморският дух в една поезия

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА

Студии и статии
Двата чифлика
Тримата братя и златната ябълка. Романът "Тютюн" като "приказка"
Слизането от Балкана (Интенционалната заблуда на Йордан Йовков)
Третият случай. Емилиян-Станевият Иван Кондарев
Самоубива ли се поручик Бенц? (Първият роман на Димитър Димов)
Поезията на Николай Кънчев
Метафизически пейзажи и социални ламентации: поетиката на Иван Методиев
Погледи към най-новата българска литература (1989-2001)

Полемики
Да се сърдиш на огледалото. Отговор на Леа Коен

Обзори
Думи за прозата. Годишен литературен преглед – Бургас 2009

Рецензии
Две книги за романа
Книга за и на литературоведската зрелост

ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

Студии и статии
Българската литература след 1989 година
Българската литература. ХХ век
Иво Андрич в "Хърватската млада лирика"

В превод на Момир Тодоров

из "История на българската литература. 1878-1944″
Поетика бугарског симболизма
Класик бугарске приповетке

В превод на Мила Васов

Бугарска прича

СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Статии
"Обратните" ходове на Иво Андрич
Затворът: от спомена към символа

* * *
Критика за Светлозар Игов

Светлозар Игов в книжарница "Книгосвят"
История на българската литература / твърда корица
Кратка история на българската литература
"Бай Ганю" и Бай Ганю. Загадъчната творба за проблематичния българин Бай Ганю
Елените
Призори. Фрагменти
Там
Български писатели: Поети, прозаици, драматурзи…
Поезията на Иван Цанев

Дейности

 

Редактор във в. "Литературен форум" (1969-1970), сп. "Съвременник" (1972-1977), гл. ред. на сп. "Език и литература

Докторанти и дипломанти

Други