Д-р Росина Георгиева Кокудева


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: rosina_bg@yahoo.com
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време: ---

Област на научната квалификация

българска литература за деца и юноши, чешка литература, славянски литератури, фолклор

Образование

 • 1999 - 2004 Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив, профил немски език и литература
 • 2004 - 2009 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност славянска филология - чешки език, магистър
 • 2011 -2015  редовен докторант в катедра Българска литература към СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2015 – присъдена научна и образователна степен "ДОКТОР"

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 

2012 научна специализация от Министерството на образованието, младежта и науката на Република България в Карловия университет, Прага (Чешка република)

 

Професионална кариера

 • лекции по българска детска литература в СУ "СВ. Климент Охридски"
 • 2012 –  до сега хоноруван асистент по история на чешката литература и по славянски литератури Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Пловдив (България)

Членства

Владеене на чужди езици

 • чешки – отлично (писмено и говоримо)
 • немски - добро
 • английски – добро (чете)

Публикации

 1. Някои тематологични аспекти на приказките на Божена Немцова в контекста на Чешкото възраждане. //„Безкрайността на словото" – Сборник с доклади от Тринадесетата научна конференция за студенти и докторанти. Пловдив, Изд. „Контекст", 2011, стр. 144 – 150.
 2. Романтико-реалистичен субстрат в приказките на Божена Немцова и Ангел Каралийчев. // Списание за славянски езици, литератури и култури „Славянски диалози". Пловдив, 2015, кн. 13, под печат.
 3. Проблемът за изпитанието в сюжета за Пепеляшка в приказките на Божена Немцова и Ангел Каралийчев. // Списание за славянски езици, литератури и култури „Славянски диалози". Пловдив, 2015, кн. 15, под печат.
 4. Проблемният кръг глупост – хитрост / мъдрост в приказките на Божена Немцова и Ангел Каралийчев". // Сборник с доклади от Пета национална среща на бохемистите (25 - 26 април 2014 г.). Пловдив, 2014 , под печат.
 5. Универсалност и игрови характер на приказното произведение. Рецепция. // Списание „Литературата", Издание на Факултета по славянски филологии. София, УИ „Св. Климент Охридски", под печат.
 6. Сходни фолклорни сюжети в приказното творчество на Божена Немцова и Ангел Каралийчев (наблюдения върху вълшебни и битови приказки). // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, 2015, под печат.

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други