ЩАТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова, ръководител на Катедрата,
телефон: +359 32 261 235 ;
email: tcholakova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Дарина Дончева,
телефон: +359 32 261 228 ;
email: doncheva@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Борислав Борисов,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: borissov@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Вяра Найденова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: najvy@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: ginbak@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Димитрина Хамзе,
телефон: +359 32 261 228 ;
email: hamzed@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Катерина Томова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: katerinatomova@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Лилия Иванова,
телефон: +359 32 261 228 ;
email: lilia.ivanova@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Таня Янкова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: yankovatanya@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Евелина Грозданова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email:

Ас. Гергана Иванова,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: g_t_ivanova@uni-plovdiv.bg

Дарка Хербез (лектор по сръбски език),
телефон: +359 32 261 274 ;
email: darka@uni-plovdiv.bg

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Д-р Петя Клинкова,
телефон: +359 32 261 217 ;
email: pklinkova@uni-plovdiv.bg

Светла Джерманович,
телефон: +359 32 261 274 ;
email: djermanovic.pu@uni-plovdiv.bg

ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

(ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ДРУГИ ВУЗ И БАН)