Секретар на катедрата


 

Димитринка Димитрова

 

тел.: 032/  261 238; 261 292

        каб. 369, III етаж, Ректорат

        вторник и четвъртък

        08.30 ч. - 17.00 ч.

       

e-mail: dima-slav@abv.bg; slavfil@uni-plovdiv.bg