УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Учебни планове на специалност "Славянска филология", влизащи в сила от учебната 2013/2014 г.

 

Учебни планове на специалност "Славянска филология", влизащи в сила от учебната 2012/2013 г.

 

Учебни планове на специалност "Славянска филология", влизащи в сила от учебната 2011/2012 г.

 

Учебни планове на специалност "Славянска филология", влизащи в сила от учебната 2010/2011 г.

 

Забележка: В програмата за 2010/2011 е допусната техническа грешка. Написано е, че специалността "Славянска филология" е бакалавърска. Тази специалност съществува само в магистърска степен, редовно обучение.