Защо да избера специалността "Славистика"?

 

Специалността "Славистика" предлага обучение по един основен славянски език до ниво С1 (чешки/ полски/ сръбски и хърватски) и по втори славянски език, различен от първия, до ниво В2 (чешки/ полски/ сръбски и хърватски).

Основният славянски език се избира при записването в I курс, а вторият - в III курс.

Предвидени са практически часове и по чужд език, изучаван в средното училище.

В рамките на специалността "Славистика" се дава възможност и за придобиване на квалификация "учител по БЕЛ в училище - 5. - 12. клас) в Българистичния модул.

 

Овладяването на чужд език не само разкрива нови хоризонти за професионално развитие, но е и доказано средство за тренировка на мозъка. Фактите говорят, че колкото повече езици изучаваме, толкова по-лесно става усвояването на следващите езици. Според лингвистите владеенето на повече от един език подобрява уменията за аргументиране и е предпоставка за по-добри академични постижения. Научни изследвания сред деца разкриват, че тези, които говорят два езика, са по-добри при разрешаването на проблеми, съдържащи подвеждаща информация.

За да направим първата крачка към овладяването на нов език, обикновено това, което ни липсва, не е времето и средствата, а мотивацията. Предлагаме ви 10 цитата от известни личности, които могат да ви подействат мотивиращо.

1. „Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка" - Майкъл Гоув

2. „Да знаеш друг език, е като да имаш втора душа" - Карл Велики

3. „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му" - Нелсън Мандела

4. „Който не знае чужди езици, не познава и родния си" – Йохан Волфганг фон Гьоте

5. „Човек, който не владее чужди езици, непременно има пропуски в идеите си, освен ако не е гений" - Виктор Юго

6. „Никога няма да разбереш един език, преди да опознаеш най-малко два" - Джефри Уиланс

7. „Един език те поставя в един коридор за цял живот. Два езика отварят всяка врата по пътя" - Франк Смит

8. „Езикът е пътна карта на културите. Той ти казва откъде идват и накъде отиват хората" - Рита Мей Браун

9. „Истинското пътуване към откритието, не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи" - Марсел Пруст

10. „Границите на моя език, са граници на моя свят" - Лудвиг Витгенщайн.