« Back

"Болестта в литературата", научна конференция в Бургас

ПОКАНА  
 

 

Уважаеми колеги,  
Литературната секция на Катедрата по български език и литература при
Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Община Бургас и Къщата музей „Петя Дубарова” имат удоволствието да Ви поканят за участие в Научна конференция на тема „Болестта в литературата”, която ще се проведе на 27–28 юни 2015 г. в град Бургас. Конференцията си поставя за цел да подпомогне задълбоченото проучване на проявленията на болестното в българската литература, за да се попълнят липсващи празни полета в типологията на болестта като художествен факт. Стремежът на организаторите е разглежданата проблематика да се положи в по-широко, интердисциплинарно поле с оглед на нейните социокултурни аспекти, както и да се потърсят паралели с руската и западноевропейските литератури.

Текст на поканата.