« Back

Вечер на чешкия език

Вчерта, посветена на чешкия език, литература и култура, беше организирана от Елка Петрова, Маргарита Симеонова и Александра Станкова - студентки в специалността "Славистика - чешки език" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

Репортаж от събитието - 12.04.2018 г.