Entries with tag унгария .

Българистични четения - Сегед, 2015

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет има удоволствието да ви покани да участвате в  Международна научна конференция   
БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ - СЕГЕД 2015  


Предвиждат се следните секции:

1. История на езика  2. Езикознание 3. Литературознание  
Работни езици на конференцията: всички славянски езици и английски. Конференцията ще се проведе на 11–12 юни 2015 г. в Института по славянски филологии при Сегедския университет. 

Подробна информация за конференцията.

Заявка за участие.

Showing 1 result.