Entries with tag юзу .

Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” (Благоевград, 24 -25 септември 2015)

Уважаеми колеги,
Срокът за подаване на заявки за научната конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” (Благоевград, 24 -25 септември), организирана от Катедрата по български език при Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, се удължава до 1 юли 2015 г. Това издание на конференцията ще бъде посветено на 80-годишнината от рождението на проф. Иван Кочев.
Ще се приемат заявки на всички славянски езици, както и на английски език. Изискването е докладите и презентациите да са в рамките на 15 минути. Те ще бъдат разделени тематично на секции.
Повече подробности можете да намерите в регистрационния формуляр.
Очакваме заявките за конференцията на адрес: lingvistika@swu.bg

От организационния комитет:
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Гл. ас. д-р Биляна Тодорова
Гл. ас. д-р Гергана Падарева-Илиева
Гл. ас. д-р Радослав Цонев
Хон. ас. Андрей Бобев

 

Форма за заявка за участие

Showing 1 result.