« Back

Държавен изпит по полски език

Уважаеми колеги,

на 3 февруари 2017 г. (петък) от 9:00 ч. в каб. 345 ще се проведе държавен изпит по полски език за студенти полонисти, които са семестриално завършили към настоящия момент.

Заявление за явяване се подават при г-жа Весела Говедарова.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.