« Back

Проф. Дариуш Рот с лекция в Пловдивския университет

Уважаеми колеги,

Катедрата по славистика Ви кани на лекцията на проф. д.ф.н. Дариуш Рот от Силезийския университет в Катовице

на тема:

Литературата на Средновековието

11:00 часа, 27 октомври 2016 г. (четвъртък), зала „Компас“, Ректорат, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 Важно уточнение! Лекцията ще бъде с превод на български език.

Проф. д-р Дариуш Рот – литературовед, културолог и медиевист, преподавател в Силезийския университет в Катовице и Академията "Игнациум" в Краков. Oт 2015 г. директор на Центъра за иновации, трансфер на технологии и развитие на Фондацията на Силезийския университет. През 2003-2013 е член на президиума на Върховния съвет на висшето образование. Експерт на Министерството на националното образование и на Националния център за изследване и развитие във Варшава, на Националната програма Foresight Polska 2020 и Фондацията за развитие на висшето образование. Рецензент в Националната програма за развитие на хуманистиката. Oт 2011 г. председател на Научния съвет на Института за регионални изследвания на Силезийската библиотека в Катовице.

 

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.