СГРАДА  1

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

3 аудитория южен двор (сградата   на Катедрата по атомна физика"), ІІ етаж
4, 5 и 11 аудитория партер
6 аудитория, 13 семинарна зала І етаж
119 кабинет – Юридическа библиотека І етаж
7, 8 и 10 аудитория, 20 семинарна зала ІІ етаж
9  аудитория ІІІ етаж
15 и 16 семинарна зала ІІ барака  – южен двор
17 и 18 семинарна зала ІІІ барака – южен двор
35  репетиционна зала ІV барака – южен двор
21, 22, 23 и 24 семинарна зала (в ремонт) І барака  – южен двор
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 семинарна зала; 19  компютърна зала, езикови кабинети 1, 2, 3, 4 ІІІ етаж
337 кабинет – Икономическа библиотека ІІІ етаж
Физически лаборатории  

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

(в южния двор на Ректората)

 
1 и 2 аудитория партер
1, 2, 3 компютърна зала ІІ етаж
12 аудитория ІV етаж
25 и 26 семинарна зала ІV етаж
Химически  лаборатории  
Централна университетска библиотека партер

КОРПУС А (западен двор)

 
50 семинарна зала партер
Заседателна зала "Компас"  

КОРПУС Б (западен двор)

 
13 аудитория партер
51 семинарна зала партер
52, 53, 54 семинарна зала II  етаж

СГРАДА 2

  ул."Костаки Пеев" 21(зад Ректората, посока Сточна гара)
 

 
   
16 аудитория, 27,28 семинарна зала І етаж
17 аудитория, 31,32 семинарна зала ІI етаж
Биологически лаборатории III етаж
18 аудитория, 33,34,35,36 семинарна зала IV етаж
19 аудитория, 37, 38, 40, 41 семинарна зала и 39 компютърна зала V етаж

СГРАДА 3 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ул. "Тодор Самодумов" № 2 (до Античния театър)

 
14 и 15 аудитория  
1, 2, 3, 4, 5 и 6 семинарна зала  
Семинарна зала по молекулярна биология  
Биологически  лаборатории  

СГРАДА  4
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

(бул. "България" № 236)

 
101 и 103 – кабинети по изобразително изкуство І етаж
104, 105, 106 и 116 семинарна зала І етаж
1 и 2 аула ІІ етаж
202 компютърна зала, 203 биолог. лаборатория ІІ етаж
204, 205, 206 и 216 семинарна зала ІІ етаж
301 Център за руски език и култура ІІІ етаж
303, 304, 305, 306 и 316 семинарна зала ІІІ етаж
401, 404, 405, 406 и 416 семинарна зала ІV етаж
402 кабинет по немски език ІV етаж
403 кабинет – Педагогическа библиотека ІV етаж
503 кабинет – Библиотека по западни филологии и американистика V етаж
504, 505, 506 и 516 семинарна зала; 521 аудитория V етаж

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

(бул."България" № 236)

 
122 аудитория І етаж
231, 232, 233, 225, 226,227 и 237А семинарна зала ІІ етаж
234 кабинет – Библиотека по математика и информатика ІІ етаж
322, 323 и 324 аудитория ІІІ етаж
331 Библиотека по турски език, литература и култура; 332, 333, 334,335 и 337А семинарна зала ІІІ етаж
336 Библиотека по гръцки език, литература и култура ІІІ етаж
422, 423 и 424 аудитория ІV етаж
431, 432 и 433 компютърна зала ІV етаж
441, 434, 435 и 436 и 427А семинарна зала ІV етаж
531, 532, 533, 534, 535, 536, 541, 546 и 547 компютърна зала V етаж
601 лаборатория бившата Жандармерия
Спортна зала бул. "България" 236 А

Спортен комплекс "Академик"

(бул. "Константин Величков" 91)


Нова зала и аудитория  за обучение по физическо възпитание и спорт на всички специалности.